Sommaren 2018

Allt fler kräver sjukhusvård på grund av värmen

Sommarens extrema värmebölja börjar nu märkas på allvar i sjukvården. Flera sjukhus i Stockholmsområdet rapporterar att det kommer in fler värmerelaterade fall till länets akutmottagningar. På medicinakuten i Västerås är åtta av tio akutfall relaterade till värmen.

Enligt Patrik Söderberg, chefläkare i Stockholms läns landsting, är det främst äldre och multisjuka som drabbas av uttorkning, förstoppning eller yrsel. Även fallolyckor som kan kopplas till den ihållande värmen.

Läkartidningen beskriver i en artikel i dag hur 70-80 procent av akutfallen på medicinakuten vid sjukhuset i Västerås i nuläget kan relateras till värmen. En del patienter blir så dåliga att de kräver intensivvård.

Biträdande sjukhusdirektören i Västerås understryker vikten av läkemedelsgenomgångar för inte minst de äldre när det är så varmt som det är nu. Många äldre står exempelvis på vätskedrivande läkemedel, som kan behöva justeras för att de inte ska riskera att bli uttorkade.

– Förra veckan skickade jag ut ett vädjade mejl till alla vårdcentraler som ansvarar för kontakter med särskilda boenden och äldreboenden, att de skulle vara mer aktiva i kontakten med kommunsjuksköterskorna och gå igenom läkemedelslistorna. Att de skulle se till att patienterna är nutrierade och får vätska. Man kan hänga dropp på ett äldreboende också om man vill, säger hon till Läkartidningen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida