Allt fler kvinnor utsatta för hälsorisker

6 maj 2005

Kvinnors hälsoutveckling oroar i 2005 års folkhälsorapport. Den psykiska ohälsan, alkoholkonsumtionen, fetman och sjukskrivningarna ökar. Sedan 1980-talets början har antalet feta kvinnor i åldrarna 16 till 34 år sexdubblats. Dessutom har andelen kvinnor som utsätts för våld eller hot fördubblats de senaste 25 åren.

Men den totala dödligheten minskar i alla åldersgrupper, även bland de äldsta. Orsaken sägs vara att färre dör i hjärt-kärlsjukdomar, vilket beror på minskad rökning (bland män), bättre matvanor samt förbättrade medicinska insatser.

Folkhälsorapport 2005 finns på www.socialstyrelsen.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida