Allt fler överlever hjärtstopp

Allt fler överlever hjärtstopp
Härtstartarkampanjer har bidragit till att överlevnaden har ökat dramatiskt. Arkivbild: Colourbox

För tio år sedan överlevde bara fyra procent ett hjärtstopp utanför sjukhus. I dag överlever tio procent. Det visar nya siffror från det nationella hjärtstoppsregistret.

6 oktober 2010

Registret självt är en av förklaringarna till den positiva utvecklingen. I det samlas kunskaper och erfarenheter som sedan används på många olika håll i samhället. Det menar professor Johan Herlitz på Sahlgrenska universitetssjukhuset som är ansvarig för hjärtstoppsregistret.

1 400 överlever

– För tio år sedan överlevde bara drygt fyra procent av de personer som fick hjärtstopp utanför sjukhus. I dag är den siffran tio procent, säger Johan Herlitz i ett pressmeddelande.

Översatt till antal människor som räddas från ett hjärtstopp utanför sjukhus blir siffran cirka 400 människor om året. På sjukhus beräknar man antalet som överlever ett hjärtstopp till cirka 1000 personer.

Johan Herlitz betecknar den ökade överlevnaden som fantastisk.

– Det är tack vare en gigantiskt bred satsning som har berört massor av människor. Det visar också på det fina samarbetet mellan sjukvård och samhälle, säger han.

Kampanjer och hjärtstartare

Hjärt-lungräddningskampanjer har genomförts på många håll, från lågstadieskolor till sjuksköterskeutbildningar. Hjärtstartare sätts upp på allt fler platser i samhället och registret genererar kunskap och erfarenhet.

Människor på gatan blir också mer och mer varse och kunnig om tecken på hjärtstopp vilket innebär att allt fler ingriper.

– Vi vet att i två av tre fall har hjärt-lungräddning startats innan ambulansen kommit fram och det är väldigt bra eftersom tidsrymden mellan hjärtstoppet och starten av behandlingen är den absolut mest avgörande faktorn för utgången vid ett hjärtstopp, säger Johan Herlitz.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida