Allt mer jämställda löner

Allt mer jämställda löner
Lönerna blir allt mer jämställda. Men ännu finns det skillnader, särskilt inom landstingen där kvinnorna har 73, 5 procent av männens månadslöner. Arkivbild: Colourbox

Sett över hela arbetsmarknaden fortsätter kvinnornas löner att närma sig männens. Men fortfarande finns det stora skillnader, framför allt inom landstingen där kvinnorna bara har 73, 5 procent av männens månadslöner.

7 februari 2012

En av de viktigaste slutsatserna i Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2011, som presenterades i dag och som summerar det gångna året ur flera olika aspekter, är att löneskillnaderna mellan kvinnor och män fortsätter att minska. Det är en trend sedan 2005 och gäller alla sektorer, oavsett mätmetod.

Men skillnaden mellan mäns och kvinnors löner var ändå 14,3 procent under 2010. Den viktigaste förklaringen till att skillnaderna kvarstår är att kvinnor och män återfinns i olika yrken och branscher. Om man räknar in skillnader i yrke, sektor, ålder, utbildning och arbetstid blir löneskillnaden i stället 5,9 procent.Det faktum att kvinnor i större utsträckning än män arbetar deltid spelar också in.

Störst är glappet inom landstingen, där kvinnorna bara har 73,5 procent av männens månadslöner. Inom kommunerna är skillnaden minst, där har kvinnorna 93,9 procent av männens månadslöner.

Lönespridningen är i samtliga sektorer större för män än för kvinnor. Den största lönespridningen för kvinnor finns inom privat sektor och den minsta inom kommunerna. Även för män är lönespridningen minst inom kommunerna medan den största lönespridningen finns inom landstingen.

Sedan 1994 har reallönerna i Sverige ökat varje år. År 2011 ser enligt de flesta prognoser ut att bli det första året sedan dess utan nämnvärd ökning av reallönerna. En försiktig utveckling av löneökningarna i avtalen tillsammans med stigande inflation, främst beroende på Riksbankens räntehöjningar, förklarar den utvecklingen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida