Alltför dålig kunskap om hepatit C

Det finns en stor okunskap om hepatit C, både inom sjukvården utanför infektionsklinikerna, bland de sjuka själva, och ute i samhället. Det visar en undersökning som gjorts av Riksföreningen hepatit C.

4 oktober 2004

Undersökningen, som bygger på svar från 105 av 150 medlemmar i riksföreningen, visar att 33 procent inte fick någon information om sjukdomen i samband med diagnosen och att en stor majoritet av de som fick information ansåg den otillräcklig. 40 procent ansåg att de blivit okunnigt bemötta av sjukvårdspersonalen. Informationen om biverkningar av behandlingen ansåg många också alltför dålig, 7 procent fick ingen alls.

Vidare visade undersökningen att de flesta valde att informera framför allt familjen om sin sjukdom. Många har också berättat på sin arbetsplats.

Otillräckligt stöd

Behovet av stöd i sjukdomen är stort, men de som svarat på enkäten anser att det finns många brister i stödet. Inte mindre än 77 procent uppgav att de inte erbjöds någon hjälp i form av psykolog, kurator eller annat i samband med beskedet om att de hade sjukdomen. Bara 45 procent upplevde att de fick något stöd under behandlingen.

Oron för att smitta andra var stor. 62 procent har åtminstone någon gång haft den rädslan. Många talar om en fruktansvärd ångest och oro för att smitta någon i den närmaste släkt- eller vänkretsen i en vardagssituation, till exempel att skära sig på kniven i köket eller andra situationer där de blöder.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida