Allvarlig biverkan

30 april 2009

Läkemedelsverket vill uppmärksamma sjukvårdspersonal på att ACE-hämmare kan ge den ovanliga biverkningen intestinalt angioödem. Efter en nyligen inkommen biverkningsrapport uppmanar verket att man i fall av oklara, akuta och subakuta buksmärtor också frågar efter eventuell behandling med ACE-hämmare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida