Allvarliga biverkningar av förkylningsmedel

3 november 2006

NNaturläkemedlet röd solhatt, Echinacea, mot lindriga förkylningssymtom är inte så ofarligt som Läkemedelsverket fick uppgift om när det registrerades för ett tiotal år sedan. Under senare år har flera allvarliga överkänslighetsreaktioner, bland annat analfylaktiska reaktioner och angioödem, rapporterats till såväl Läkemedelsverket som andra läkemedelsmyndigheter i Europa.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida