Almedalen. Tuffare lönekrav kan rädda vården

Almedalen. Tuffare lönekrav kan rädda vården
Arne Rehnsfeldt (tv) och Per Ekstrand tycker att det är bra att sjuksköterskor börjar vässa armbågarna och ställa mer krav. Foto: Kicki Engström

Arne Rehnsfeldt njuter nu. Det gör Per Ekstrand också. De vill se fler arga sjuksköterskor.

Varför ska sjuksköterskor vara arga? Och hur kan det rädda vården? Klart som korvspad om man pratar med Arne Rehnsfeldt, sjuksköterska och professor vid Haugesund Stord högskola i Norge och Per Ekstrand, sjuksköterska och studierektor vid Röda korsets högskola.

Först när sjuksköterskor blåvägrar att jobba för dåliga löner och kräver att få sin kompetens sedd kan vården få den – nöjda – personal som behövs. Studenternas löneuppror tror de är rätt modell. Vården måste tvingas att bli attraktiv som arbetsplats, anser Per Ekstrand.

Frågan som ställdes i Almedalen, där Arne Rehnsfeldt satt i publiken och Per Ekstrand deltog i panelen, löd egentligen: Hur får man fler män att jobba i vården?

Genusperspektiv

Per Ekstrand tycker att frågan kan modifieras: Hur får man någon att vilja jobba i vården?
Han ser själv till att ha genusperspektiv på sin forskning och bannar sig lite för att han glömde att lyfta fram Sofia Elwérs avhandling som hon disputerade på i vintras. Den visar att jämställda löner påverkar kvinnors hälsa vad gäller oro och psykiska besvär. Bland annat var personal i äldreomsorg med i undersökningen.

Med på seminariet, arrangerat av en avdelning inom Nordiska rådet som arbetar med kunskap om kön, fanns också bland andra jämställdhetsministern Maria Arnholm (FP) och Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro.

Sineva Ribeiro tycker att sjuksköterskor redan nu skriker ut sitt missnöje. Det gäller bara att det är någon som lyssnar också.

Maria Arnholm verkade villig att lyssna. Men när en man i publiken hamrade fram budskapet om vad som behövs i vården: löner, löner, löner…då högg hon raskt av och sa att det är en fråga för arbetsmarknadens parter.
Tillbaka på ruta ett alltså, om nu inte sjuksköterskor tuffar till sig, det vill säga Arne Rehnsfeldts lösning på problemet.

Karriärtjänster

Han blir lite bekymrad när sjuksköterskor inte förstår att deras specifika kunskap är god nog för att bli mer jämställd med läkarnas.

Både han och Per Ekstrand började forska och jobba med utbildning när utvecklingen i yrket tog stopp. Något som liknar överläkartjänster även för sjuksköterskor skulle få fler att stanna, tror Arne Rehnsfeldt. Då skulle de som forskar kunna arbeta kvar och leda det kliniska arbetet.
Maria Arnholm var faktiskt inne på samma linje. Hon tycker att vården behöver skapa karriärtjänster för sjuksköterskor, liknande dem som ska skapas för lärare. En fråga för ministern att driva månne?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida