Alzheimermedicin kan ge ökad dödlighet

7 mars 2005

Alzheimermedicinen Reminyl (galantamin) har i två placebokontrollerade studier visat sig kunna öka risken för att drabbas av för tidig död, framför allt i hjärt-kärlsjukdomar. I samarbete med övriga europeiska läkemedelsmyndigheter har Läkemedelsverket därför inlett en utredning av säkerheten med galantamin. I väntan på resultatet avråds från behandling på icke godkänd indikation. I tidigare studier har någon ökad dödlighet inte noterats för galantamin.

Källa: www.mpa.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida