Alzheimers sjukdom

9 april 2001

Författare Elisabet Cedersund och Claes Nilholm
Titel Samtal i äldreomsorgen. Samspelet mellan omsorgspersonal och äldre med Alzheimers sjukdom.
120 sidor
Förlag Studentlitteratur.
Cirkapris 168 kronor
ISBN 91-44-01269-1

Denna bok kan användas som underlag för reflektion och diskussion i personalgrupper som arbetar med äldre med Alzheimers sjukdom. Den bygger på ett projekt som Elisabet Cedersund, fil.dr och Claes Nilholm, docent i kommunikation, genomförde i syfte att beskriva hur erfaren personal inom äldreomsorgen samtalar med personer med Alzheimers sjukdom. Boken inleds med en beskrivning av verksamheter som finns för dementa äldre och en kort introduktion till forskning och språkanvändning vid Alzheimers sjukdom. Huvuddelen av boken upptas av samtal mellan de äldre och omsorgspersonalen, som kommenteras av forskarna beträffande »stilar«, det vill säga hur personalen agerar, hur de äldre berättar och vilka problem som kan uppstå i samtalen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida