Ambassadörer för medicinsk utveckling

10 mars 1997

Alltför många viktiga vetenskapliga rapporter hamnar i bokhyllan utan att någon läser dem. För att motverka detta kommer fyra läkare att resa Norrland runt för att på seminarier med specialister och andra berörda på sjukhusen samt politiker diskutera SBUs, Statens beredning för medicinsk utveckling, rapporter om behandlingsmetoder.

De fyra informatörerna är cheföverläkare Leif Rentzhog i Sundsvall, landstingsöverläkare Kaj Norrby i Östersund, professor Stig Holm i Umeå och överläkare Mats Eliasson i Luleå. Bakom projektet står SBU och landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland och det ska pågå under tre år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida