utredda fall

Ambulanssjuksköterska kritiseras för missad sepsis

Trots att kvinnan hade svår smärta och tydliga infektionstecken valde ambulanssjuksköterskan att inte rådfråga läkare eller ta med henne till sjukhus. Kort därefter avled kvinnan av sepsis.

14 januari 2020

Händelsen anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, av en nära anhörig till den avlidna kvinnan, som var i 90-årsåldern. Hon insjuknade plötsligt i feber med influensaliknande symtom. Anhöriga bokade först in en tid på vårdcentral, men efter en snabb försämring beslutade de sig för att försöka ta kvinnan till sjukhus. Det fick dock avbrytas på grund av att hon hade svåra smärtor i höger lår.

I stället kontaktades SOS Alarm som skickade en bedömningsbil, på grund av resursbrist och att kvinnan inte bedömdes ha livshotande symtom.

Sjukhusvård dröjde

En ambulanssjuksköterska kom till platsen och undersökte kvinnan, men bedömde att hon inte behövde akutsjukvård och åkte därifrån.

Dagen därpå var tanken att kvinnan skulle besöka vårdcentralen. Men hon eftersom hon hade försämrats ytterligare fick hon till slut ambulanstransport till sjukhus. Där konstaterades att hon fått sepsis, i vilket hon avled efter knappt ett dygn.

Följde inte riktlinjerna

Ivo anser att ambulanssjuksköterskan inte följt verksamhetens riktlinjer, där det står att läkare ska konsulteras när annan triagefärg än grön faller ut. I det aktuella fallet gultriagerades kvinnan.

Ambulanssjuksköterskan menar att det inte fanns något avvikande i vitalparametrarna – exempelvis andningsfrekvens, puls och blodtryck – som tydde på att det handlade om en allvarlig sjukdom med behov av omedelbar akutsjukvård.

Ivo har förståelse för bedömningen att det inte behövdes omedelbar akutsjukvård. Men anser ändå att ambulanssjuksköterskan inte skulle ha lämnat patienten hemma utan hjälp, med tanke på att hon var äldre, hade influensaliknande symtom, nytillkommen rörelseinskränkning och smärta.

Borde ha gjort mer

IVO anser att ambulanssjuksköterskan borde ha ”övervägt att konsultera högre medicinsk kompetens för vägledning och säkerställt fortsatt omhändertagande. Som exempelvis adekvat smärtbehandling med möjlighet till utvärdering, sjuktransport till sjukhuset eller kontakt med hemsjukvården”, står det i beslutet.

Ivo kritiserar sjuksköterskan för att inte ha uppfyllt kraven på en sakkunnig och omsorgsfull vård enligt patientsäkerhetslagens bestämmelser.   

Diarienummer hos Ivo: 8.2.1-31360/2018-19.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida