Amerikan blir Sveriges första professor i patientsäkerhet

Amerikan blir Sveriges första professor i patientsäkerhet

Läkaren, docenten och forskaren Richard Cook blir Sveriges första professor i patientsäkerhet.
Arkivbild: Cognitive technologies Laboratory, University of Chicago.

Den amerikanske docenten Richard Cook har utsetts till professor i Systemsäkerhet i vårdorganisationer på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Han är internationellt erkänd som en ledande expert på olyckor och komplexa systemfel inom säväl hälso- och sjukvården som andra branscher.

– Jag tror att professuren kommer att innebära ett stort lyft för patientsäkerhetsarbetet i Sverige. För mig som har drivit de här frågorna så länge känns det särskilt roligt. Vi är naturligtvis mycket glada att Richard Cook kommer till oss, säger Synnöve Ödegård, forskare i patientsäkerhet på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm och flitigt förekommande i den svenska patientsäkerhetsdebatten.

Richard Cook undervisar och forskar sedan 1994 på institutionen för anestesi och intensivvård vid University of Chicago. Hans forskning bedrivs inom patientsäkerhet utifrån ett systemperspektiv där fokus ligger på hur människa, teknik och organisation samspelar.

Han är en ofta anlitad konsult för icke-vinstdrivande organisationer, myndigheter och akademiska grupper. Han satt dessutom i styrelsen för den oberoende patientsäkerhetsorganisationen National patient safety foundation i USA från starten fram till 2007.

Patientsäkerhetsprofessuren inrättades vid Kungliga tekniska högskolan redan vid årsskiftet.

– Visst har det tagit lång tid, men det är inget ovanligt. Dessutom är det naturligtvis många överväganden som måste göras innan man tackar ja till en sådan här tjänst, när man bor på andra sidan Atlanten och har familj, säger Synnöve Ödegård.

Richard Cook tillträder professuren före sommaren 2012.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida