Amning även vid hiv-smitta

7 mars 2003

Redan 1987 avrådde Socialstyrelsen hiv-smittade kvinnor från amning (SOSFS 1987:8). WHOs policy är att bara om det är acceptabelt för mamman, om tillförseln av ersättningar är tillförlitlig, om hon har råd, och om det är säkert (hygieniskt med mera), ska kvinnan rekommenderas att avstå från amning.

? I Afrika har man delat ut gratis ersättningar eftersom så få har råd. Men, använder du flaska gissar alla att du har aids och du blir utstött; el, rent vatten och kunskap om hur man håller rent saknas; och ersättningarna tar slut i affärerna. Därför ändrar Unicef sin policy nu och slutar dela ut ersättningar, säger Ted Greiner, Docent i internationell barnhälsovård vid Uppsala universitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida