amningslänkar

7 mars 2003

Nationella länkar
? ABC nättidning för nyfikna föräldrar
www.activebabycare.com
? Amningshjälpen
www.amningshjalpen.se
? Amnis ? Amningsnätverket i Sverige
www.amningshjalpen.se/amnis.htm
? Hallands amningsstrategi,
www.barn.halland.net/amning/amningsyd3.htm
? Socialstyrelsen
www.sos.se
? Nappflaskan, ett forum för flaskmatande föräldrar
www.nappflaskan.nu
? Unga föräldrars nätverk
www.ungaforaldrar.nu

Internationella länkar
? ABM The academy of breastfeeding medicine
www.bfmed.org/
? Annelies bon breastfeeding resources
www.borstvoeding.com/abon/bf-resources.html
? Australian breastfeeding association
www.breastfeeding.asn.au/index.html
? Baby friendly
www. babyfriendly.org.uk (best practise, benefits, health, mm)
? Baby milk action
www.babymilkaction.org
? Breastfeeding pharmacology
neonatal.ttuhsc.edu/lact/index.html
? Breastfeeding resources
www.borstvoeding.com/abon/bf-resources.html
? IBFAN ? The international baby food action network
www.ibfan.org
? ILCA, The international lactation consultant association
www.ilca.org/
? ILO ? International labour organization (mödraledighets-
konventionen och CEDAW )
www.ilo.org/
? INFACT Canada
www.infactcanada.ca/
? International pediatric chat
www.pedschat.org/
? The international code of marketing of breastmilk substitutes
www.ibfan.org/english/resource/who/fullcode.html
? The international society for research in human milk
and lactation
www.isrhml.org/
? Jack Newmans articles
www.thelaboroflove.com/forum/breastfeeding/newman/
index.html
? Lacnet archives
peach.ease.lsoft.com/archives/lactnet.html
? The lactation institute
www.lactationinstitute.org/
? LLLI ? La lecheleague international
www.lalecheleague.org
? The LINKAGES Project
linkagesproject.org/about.html
? Nafia ? Nordiska arbetsgruppen för internationella
amningsfrågor
www.nafia.nu
? The natural child projekt
naturalchild.com/topics/breastfeeding.html
? Proyecto Lacta (amningsinformation på spanska)
www.prlacta.org/
? Ted Greiners breatsfeeding website
www.geocities.com/HotSprings/Spa/3156/
? The 10 steps that leads to a baby friendly hospital
www.unicef.org/newsline/tenstps.htm
? UN, Förenta nationerna (Barnkonventionen och CESCR)
http://www.un.org/
? Unicef ? the United nations children?s fund
? Barnkonventionen
www.unicef.org/crc/crc.htm
? WABA, World alliance for breastfeeding action (organiserar varje år Amningsveckan)
www.waba.org.br
? WHO ? World health organization
www.who.int
www.euro.who.int/healthtopics

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida