Amningsrådgivning med elektronisk post

Nu kan den som är intresserad diskutera amningsfrågor via e-post. I våras öppnades nämligen en nordisk variant av den internationella Lactnet-listan.

8 september 1997

Amningslistan är ett forum för den som i sitt arbete ger råd och stöd till ammande mammor eller på något annat sätt arbetar med amning – barnmorskor förstås, men även sjuksköterskor, läkare, psykologer, dietister och så vidare.

Meningen är att man ska diskutera, sprida kunskap från sina egna och andras erfarenheter och utbyta idéer.
På den internationella Lactnetlistan finns omkring 1 200 deltagare från hela världen. På den nordiska betydligt färre – men å andra sidan är det tänkt att diskussionerna ska föras på de nordiska språken.

Vill man anmäla sig till listan (vilket fordrar att man har tillgång till en dator och en e-postadress) ska man skicka ett meddelande till e-postadressen:
majordomo@lists.oulu.fi.

Subject- eller Angåenderutan lämnas tom. Man skickar ett meddelande som ska lyda som följer: subscribe amningslistan  plus den egna e-postadressen, till exempel subscribe amningslistan kaj.nyman@vardforbundet.se.

Den som vill ansluta sig till den internationella Lactnet-listan skickar motsvarande meddelande till:
listserver@library.ummed.edu.

Initiativtagare och ”ägare” till den nordiska amningslistan är Nanna Bylund, redaktör för Amningsnytt, som är Amningshjälpens tidning. Hennes e-postadress är:
owner-amningslistan@lists.oulu.fi.
Hennes telefon är 021-33 50 97.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida