Amöbor kan dölja allvarliga infektioner

Ibland händer det att en patient visar tydliga symtom på en bakteriell infektion. Men vid provtagningen hittas inga bakterier. Då kan det vara dags att söka efter amöbor.

Det visar forskning som Gunnar Sandström, professor i biomedicinsk analys vid Karolinska institutet i Stockholm, ska presentera vid ifbls, International federation of biomedical laboratory science, världskongress i Stockholm den 13-18 juni.

Gunnar Sandström har studerat symbiotiska förhållanden mellan amöbor och bakterier. I det här fallet handlar det om en av de absolut vanligaste amöborna som finns i vår omgivning, nämligen Acanthamoeba castellanii.

Acanthamöban livnär sig i stor utsträckning på bakterier. Men en del av dessa bakterier lyckas amöban inte bryta ner. I stället utnyttjar bakterien amöban som en slags reservoar där bakterien i lugn och ro kan växa till sig, ändra skepnad och sedan gå till attack mot människan.

En sådan bakterie är den vanliga kolerabakterien, Vibrio cholerae. Gunnar Sandström har i olika experiment visat att just denna koleraform utnyttjar Acanthamöban som reservoar. Inne i amöban mångfaldigar sig bakterierna i en takt som kan beskrivas som logaritmisk.

Vilken betydelse det har för smittspridningen av kolera är ännu oklart. Upptäckten är alldeles ny.

– Men i de fall där vi inte hittar några bakterier vid odling på en patient med tydliga tecken på infektion tror jag att vi hade tjänat på att även leta efter amöba, säger Gunnar Sandström.

Han har också studerat det symbiotiska förhållandet mellan Acanthamöban och Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas är en mycket vanlig bakterie i sjukhusmiljöer. Den slår gärna till mot patienter med nedsatt immunförsvar, personer med cystisk fibros, brännskador och intuberade patienter. Inte minst trivs den i urinkatetrar.

Pseudomonas utnyttjar amöban på ett annat sätt än koleran. Via sitt så kallade typ iii-sekretionssystem slår de helt enkelt ihjäl amöborna.

Det döda materialet bildar sedan en biofilm på vilken Pseudomonas kan livnära sig och växa i antal.

– Kan vi få fram ett läkemedel som kan bryta ner biofilmen kan vi kanske undvika många av de Pseudomonasinfektioner som vi ser i dag, säger Gunnar Sandström.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida