Ända ini kaklet!

Ledare. Vi måste runda många bromsklossar för att kunna förbättra vården och för att den individuella lönesättningen ska få fullt genomslag — för alla.

Med exakt de orden inledde jag min allra första ordförande­spalt i denna tidning. Trots att mycket av det vi brottades med då, för sex år sedan, fortfarande känns igen, så har vi ändå tagit många och viktiga steg framåt sedan dess.?

När jag ser tillbaka på min tid som förbundsordförande vill jag sammanfatta de tre viktigaste framgångarna för Vårdförbundet så här:

  • Mot ett nytt paradigm! Vi har en vårdpolitik som det lyssnas till. På många punkter kan vi hitta näst intill ”blåkopior” av våra idéer hos flera av riksdagspartierna. Dessutom kan vi vara stolta över att ha en vårdpolitik som utmanar vårdens föråldrade hierarkier.
  • Vår kunskap gör sig hörd och tar plats! Vårdförbundet som organisation är efterfrågad. Våra fyra yrkens syn på vården är efterfrågad. Ett bra exempel är medlemmars agerande under konflikten 2008. Vår självbild och professionsidentitet är i ständig utveckling. Media och beslutsfattare lyssnar på oss.
  • Viktiga steg mot en ny säkerhets­kultur i vården! Vårdförbundet har på många sätt bidragit till att påverka säkerhetskulturen i vården i positiv riktning — från att hitta syndabockar till att tänka säkerhet och förebyggande arbete. Patientsäkerhetslagen som nu trätt i kraft är en bra grund för en säkrare vård. ??

I avtalsrörelsen med arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, har vi tagit små men viktiga steg för att skapa möjligheter för en hälsosammare arbetstid och för att vi ska bli värderade utifrån vår kunskap. Vi har dock långt kvar att gå innan vi kan känna oss rätt värderade. Men det är viktigt att komma ihåg att ett centralt avtal och central avtalsrörelse är en mycket liten del av det arbetet. Det är så mycket annat som spelar roll.?

Den nya förbundsstyrelsen som väljs av kongressen den 5 maj står inför många stora utmaningar och får överta flera viktiga stafettpinnar. Bland annat handlar det om att fortsätta utvecklingen av den egna organisationen som påbörjades i projektet Tema Vårdförbundet. Det ska bli spännande att följa den nya förbundsstyrelsens arbete och jag önskar alla ett stort lycka till.

Jag vill gärna avsluta med att upprepa något som jag sagt (och tänkt) ett oräkneligt antal gånger under min tid som förtroendevald inom Vårdförbundet: Allting går — vissa saker tar bara lite längre tid!

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida