”Anders Milton är ett bra val”

Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall tycker att valet av Anders Milton som psykiatrisamordnare är bra.

10 oktober 2003

Förtroendet för Anders Milton är stort, säger Eva Fernvall, och pekar på hans kunskaper inom vården och på hans erfarenhet av att leda förändringsarbete i en stor organisation. Anders Milton har bland annat varit ordförande och verkställande direktör i Läkarförbundet och lett akademikernas centralorganisation Saco.

– Att regeringen valde en person med så stark integritet och med ett sådant förtroende borgar för att de förslag som han så småningom lägger fram faktiskt kan göra skillnad inom den psykiatriska vården. Även om de skulle bli både kontroversiella och genomgripande, säger Eva Fernvall.

Hon pekar på tre nödvändiga åtgärder: utvecklat kvalitetsarbete, mer samarbete och att fler lockas till specialistutbildningarna. Tre frågor som ingår i Vårdförbundets psykiatriprojekt som ska presenteras nu i november.

Även Landstingsförbundet har kommenterat valet av Anders Milton.

– Jag ser fram emot det kommande samarbetet, säger ordföranden Lars Isaksson.

Lars Isaksson pekar också på bristen på specialutbildad personal. Men han tar också upp psykiatrins resurser.

– Resurserna har legat stilla under 1990-talet, men antalet patienter och behovet av psykiatrisk vård har ökat kraftigt under samma period. Inte minst inom barn- och ungdomspsykiatrin, säger han.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida