Andnöden lindras — men fler dör ensamma

Palliativregistrets statistik visar att andnöd under de covidsjukas sista tid till stora delar lindras. Den största skillnaden är att många fler avlider i ensamhet.

Svenska palliativregistret följer kvaliteten på den palliativa vården i Sverige. Parametrar för omkring 60 procent av dödsfallen rapporteras in av vårdpersonal. Det gäller både medicinska och omvårdnadsmässiga aspekter.

Registret har öppnat en kolumn för covid-19. Fyra studier är på gång, och intresset är stort internationellt.

— Inget annat land i världen följer symtomen som vi gör. Nu görs flera studier, säger Maria Olsson, registerhållare för Svenska palliativregistret och specialistsjuksköterska.

Hon vill rätta till bilden av covidvården i livets slutskede på äldreboenden.

— Det har förekommit medierapportering om att patienter på äldreboenden kvävs till döds. Så är inte fallet. Vi ser att andnöden kan lindras helt eller delvis för de flesta.

När Vårdfokus slår i registren den 14 maj visar resultaten att av samtliga rapporterade avlidna har 43 procent haft andnöd (se grafik).

Men för alla utom 2 procent har den gått att lindra helt eller delvis under livets slutskede. I särskilda boenden har 30 procent haft andnöd, varav 29 procent har varit helt eller delvis lindrade.

Den största skillnaden med den palliativa vården av patienter med covid-19 är att betydligt fler avlider ensamma, sannolikt på grund av besöksförbuden.

Bara drygt 16 procent av de registrerade 1 366 patienterna hade närstående närvarande i dödsögonblicket. Många hade personal hos sig, men 39 procent avled i ensamhet. Bland de som får vård i hemmet dör färre ensamma.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida