Andra förbund med obekväma arbetstider

Här är Vårdfokus stora genomgång av avtal för yrken som också har obekväma arbetstider. Här kan du även jämföra med systerländerna Danmark och Norge.

De här uppgifterna har vi frågat efter:

  1. Genomsnittlig månadslön för samtliga utan tillägg.
  2. Arbetstid enligt AB (det finns också lokala avtal).
  3. Övertidsersättning per timme, dag, kväll och helg. Inkluderar ordinarie lön, baserad på medellönen.
  4. Ob-ersättning: Om inte annat anges gäller: kväll 20–21, natt 01–05 och helgarbete under en vanlig helg.

Fotnot: Uträkningarna baseras på heltid, dag. Månadsarbetstiderna varierar mellan avtalen.

 

Vårdförbundet avtal med SKL

1.  27 911 kronor.

2. Dagtid 40 timmar. Treskift 38 timmar och 15 minuter. Ständig natt 36 timmar och 20 minuter.

3.  Första två timmarna 305 kr/tim. Övrig tid 406 kr/tim.

4.  Kväll 19-22, 18,90 kr/tim, natt kl 22-06, 38,20 kr/tim, helg 47,10 kr/tim. Storhelger är det 94,30 kr/tim.

Ob-ersättningen höjs den 1 september med 2,6%.

 

Kommunals avtal med SKL

1.  21 500 kronor.

2.  Dagtid 40 timmar per vecka. Oregelbundet 37 timmar. Natt 36 timmar och 20 minuter.

3. Första två timmarna 234 kr/tim. Övrig tid 313 kr/tim.

4.  Kväll 19-22, 18,90 kr/tim, natt kl 22-06, 38,20 kr/tim, helg 47,10 kr/tim. Storhelger är det 94,30 kr/tim.

?Ob-ersättningen höjs den 1 september med 2,6%.

 

IF Metalls teknikavtal

 1.  24 225 kronor.

2.  Dagtid 40 timmar, arbetstidsförkortning till tidbank 74 timmar per år.  36 timmar vid kontinuerligt treskift.

3.  Måndag-fredag 200 kr/tim, arbetsfria vardagar 218 kr/tim, lördagar och helgdagar 244 kr/tim.

4.  Kväll 22,72 kr/tim, natt 28,90 kr/tim, helg 63,57 kr/tim.

 

Elektrikernas installationsavtal

1.  28 244 kronor.

2.  Dagtid 40 timmar per vecka, från tidigast 7 till senast 17.

3.  De två första timmarna 254 kr/tim, därefter fram till kl 24: 288 kr/tim. Natt och helg 325 kr/tim.

4.  Kväll 32 kr/tim, natt 32 kr/tim, helg 91 kr/tim. Storhelg 156 kr/tim.

 

Pappers

1.  24 275 kronor.

2.  Dagtid 40 timmar. Kontinuerlig skiftgång 36 timmar. 38 timmar för tvåskift.

3.  Måndag-fredag 06-17: 256 kr/tim och 17-06: 286 kr/tim, fredag-måndag 17-06: 347 kr/tim.

4.  Måndag-fredag 17-06: 40 kr/tim, fredag-måndag 17-06: 90 kr/tim.

 

?Unionens teknikavtal

1.  Medianlön 31 900 kronor.

2.  40 timmar per vecka, tvåskift 38 timmar och treskift med storhelgsdrift 35 timmar.

3.  Kväll 18-20: 340 kr/tim, efter kl 20 och helger: 443 kr/tim.

4.  kväll 18-24: 53 kr/tim, natt 00-07: 80 kr/tim, helg från kl 07 lördag 106 kr/tim, storhelg 212 kr/tim.

 

Handels detaljhandelsavtal

1.  21 955 kronor.

2.  Öppet färre än 7 dagar per vecka: 40 timmar. Öppet alla dagar: 38 timmar och 15 minuter.

3.  Två första timmarna 158 kr/tim, övrig tid och efter kl 20: 224 kr/tim.

4.  Procentpåslag motsvarande: kväll: 66 kr/tim, natt 93 kr/tim, lördagar efter kl 12,00 samt söndagar och helgdagar: 132 kr/tim.

 

??????Polisförbundet

1.  29 752 kronor.

2.  40 timmar. Därutöver ”minutkompensation” vid arbete på obekväm tid. Arbetstidsmåttet per vecka blir därmed lägre ju mer natt och veckoslut man arbetar. Normalarbetstiden vid skiftarbetare är omkring 35-36 timma per vecka.

3.  Enkel övertid 316 kr/tim, kvalificerad övertid 413 kr/tim.

4.  Lördag och söndag 20-21: 45 kr/tim, vardagsnatt 01-03: 30 kr/tim, 03-05: 45 kr/tim, fredag och lördag natt 01-05: 52,50 kr/tim. Helg: fredag 22-06 och lördag natt: 52,50 kr/tim, lördag 06-22 och söndag 06 till måndag 06: 45 kr/tim.

 

Läkarförbundets avtal med SKL

1.  57 119 kronor (samtliga, inom landsting och regioner).

2.  40 timmar, helgfri vecka. Ordinarie arbetstid måndag-fredag 07-21. All annan tid är jour och beredskap. Ersätts med kompensationsledighet och/eller kontant ersättning.

3 och 4.  Inga exakta siffror har lämnats ut.

 

DANMARK

1.  Motsvarande 32 670 svenska kronor.

2.  37 timmar per vecka.

3.  Endera 50 procents påslag per timme, eller sparande i timbank med en extra halvtimme per arbetad övertidstimme. Kväll: påslag 77 procent och helg 92 procent, eller motsvarande tidspåslag till timbanken.

4.  Kväll 27 procent, natt 32,5 procent, helg 42 procent. Ersätts i pengar eller tid.

 

NORGE

1.  Sjuksköterskor på sjukhus motsvarar ungefär 34 700 svenska kronor (2010). Lägstalön för sjuksköterskor i kommuner (utom Oslo) motsvarande ungefär 33 700 svenska kronor.

2. 35,5 timmar vid skriftarbete på sjukhus, med många nattpass: 33,6 timmar.

3.   Vid arbete två timmar före arbetstid och fyra timmar efter: 50 procent tillägg. Därefter 100 procent påslag från och med den femte timmen.

4.  Kommuner, kväll och natt: varierar mellan motsvarande 62-64,50 svenska kr/tim beroende på grundlönen. Helg: motsvarande 58 svenska kr/tim. Sjukhus: kväll och natt motsvarande 62-81 svenska kronor beroende på grundlönen. Tillägg lördag-söndag motsvarande 46 svenska kr/tim.

Fotnot: Omräkningen av löner baserar sig på växelkursen den 17 juli. 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida