Andra kulturer ger osäkerhet på bvc

6 maj 2005

En enkät till bvc-sjuksköterskor i Stockholm visar att det finns en stor osäkerhet i kontakten med familjer med utländsk bakgrund. Av de 270 som svarade (70 procent) tyckte en majoritet – 84 procent – att det var svårt. Var fjärde saknade stöd och hjälp och varannan var inte nöjd med kvaliteten på sitt eget arbete. »Jag är rädd för att sådant kan leda till utbrändhet«, säger Anita Berglin som har med enkätstudien som en del i sitt avhandlingsarbete.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida