Ändrade organisationer lockar forskare

5 april 2004

Dr med vet och lektor Maud Lindholm vid Hälsa och samhälle på Malmö högskola disputerade för några år sedan på en avhandling om chefskap hos sjuksköterskor. Nu har hon forskat vidare på både sjuksköterskors och läkares chefskap och sett på det i förhållande till stress och självrelaterad hälsa. Resultatet publiceras senare i år.

I sin avhandling intervjuade Maud Lindholm 15 sjuksköterskor i chefsposition om deras roll i sjukvårdsorganisationen och deras olika ledarskapsstilar. Nu skulle hon vilja möta dem för en tredje intervju.

– Sjuksköterskor är i chefsposition i vissa perioder, för att förlora sina uppdrag i andra. Jag skulle vilja veta vart sjuksköterskor tar vägen när de förlorar sitt chefsuppdrag, säger Maud Lindholm.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida