Anestesiologi

2 november 1998

Författare Spri
Titel Angeläget om narkos och ryggbedövning. Information inför dagkirurgi
12 sidor
Förlag Spri 1998.
Pris 30 kronor + porto för tio stycken
ISSN 0281-6881

Denna lilla skrift ger svar på de flesta frågor en patient kan ha inför narkos eller ryggbedövning i samband med dagkirurgi. Varför väljs den ena eller den andra bedövningsmetoden? Vad är narkos? När vaknar jag upp ur narkosen? Hur känns det när jag får ryggbedövning. Hur går den till?

Skriften kompletterar den muntliga informationen från narkosläkare eller sjuksköterska och gör patienten bättre förberedd på vad som ska hända på sjukhuset.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida