Anestesisjukvård

10 mars 1997

Författare Birgitta Hallenberg, Margareta Warrén Stomberg
Titel Anestesisjukvård
358 sidor
Förlag Liber 1996.   
Cirkapris 675 kronor
ISBN 91-634-1062-1

Detta är en grundläggande lärobok, skriven i första hand för blivande anestesisjuksköterskor, i allmän anestesi för vuxna i samband med kirurgiska ingrepp. Den poängterar hur viktig samverkan är mellan den medicinska vård som narkosläkaren ger och den perioperativa omvårdnad som är anestesisjuksköterskans ansvarsområde.
Innehållet bygger på de föreläsningar och gruppdiskussioner som författarna, som båda är lärare på vårdhögskola, haft med sina studenter genom åren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida