covid-19

Ångest inför tredje vågen

Ångest inför tredje vågen
Per Carlmalm och Lotta Dickman är fackligt förtroendevalda på Södersjukhuset i Stockholm. Foto: privat

Den senaste veckan har antalet covidpatienter ökat kraftigt på sjukhusen i Stockholm. På Södersjukhuset känner personalen ångest inför en tredje våg, säger de fackligt förtroendevalda.

Fler och fler vårdplatser ställs om till covidvård och på intensiven vårdas just nu 16 patienter med covid. Södersjukhuset har fler patienter än vad man egentligen mäktar med, konstaterar Per Carlmalm och Lotta Dickman, fackligt förtroendevalda för Vårdförbundet.

‒ Jag pratade med en av mina kollegor på iva som sade ”man ska inte underskatta ångestnivån hos personalen nu när tredje vågen rullar in”, säger Lotta Dickman.

Efter ett år i pandemiläge är vårdpersonalen slutkörd fysiskt och mentalt. På intensiven har tio sjuksköterskor blivit utmattade och är sjukskrivna.

‒ Det är inga klena människor som gått in i väggen vill jag påpeka, men belastningen är så extremt hög, säger Lotta Dickman.

Går inte på krislägesavtal

Region Stockholm har aktiverat krislägesavtalet, men på Södersjukhuset har ingen personal anvisats på det ännu. Det tycker Vårdförbundet är bra.

‒ Vi hade många som gick på krislägesavtalet förra året, men ingen vill ha tillbaka det. Även om de var nöjda med att få betalt så hade man ju inget liv. Ingen vill jobba så mycket, säger Per Carlmalm.

Men mycket jobb blir det ändå. Nu prövas en variant med 12-timmarspass inom ramen för den vanliga veckoarbetstiden. Utöver det blir det, som alltid, många extrapass och övertidstimmar.

Flest på Södersjukhuset

I dagsläget vårdas fler covidpatienter på Södersjukhuset än på Karolinska i Solna och Huddinge tillsammans. Antalet covidpatienter har ökat snabbt i hela Stockholmsområdet den senaste veckan. Under torsdagen var det sammanlagt 328 patienter, varav ett 50-tal i intensivvård. För en vecka sedan var det sammanlagt 250 patienter.

Covidpatienter på sjukhusen i Stockholm

  • Karolinska Huddinge: 31 på vårdavdelning, 4 på iva.
  • Karolinska Solna: 18 på vårdavdelning, 16 på iva.
  • Södersjukhuset: 70 på vårdavdelning, 20 på iva.
  • Danderyds: 26 på vårdavdelning, 7 på iva.
  • S:t Görans: 47 på vårdavdelning, 5 på iva.
  • Södertälje: 12 på vårdavdelning, 2 på iva.
  • Norrtälje: 3 på vårdavdelning, 1 på iva.
  • Geriatrisk vård på sjukhus: 24
  • Geriatrisk vård utanför sjukhus: 64

Obs! Siffrorna förändras snabbt och är en ögonblicksbild från Region Stockholms databas och uppgifter från sjukhusen, den 5 mars.

‒ Vi ser en ökad smittspridning och ett ökat behov av slutenvårdsplatser, iva-platser och geriatrikplatser. Vi befarar att det kommer öka ytterligare, säger Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm.

Har ni beredskap för att klara en tredje våg?

‒ Överlag har vi en god beredskap. Det som händer är att det sker på bekostnad av annan planerad vård som återigen får skjutas upp. Sen blir det ju väldigt tufft för våra medarbetare som har jobbat hårt en lång tid nu.

Johan Bratt tf hälso- och sjukvårdsirektör Region Stockholm
Johan Bratt, tf hälso- och sjukvårdsirektör Region Stockholm.

Hur ser fördelningen ut mellan sjukhusen?

‒ I princip har vi enats om att alla sjukhus ska kunna ta emot covidpatienter. I ett akut tillstånd förs patienten till närmaste sjukhus, men vi har ett upparbetat samarbete och pratar med varandra flera gånger om dagen och kan göra förflyttningar om det behövs.

Är du oroad över den senaste veckans ökning av antalet patienter?

‒ Ja, jag är oroad. Vi måste hålla nere smittspridningen och hoppas på att vi också snart ser effekter av vaccineringarna.

Bättre sjukvårdspolitik

Lotta Dickman och Per Carlmalm på Södersjukhuset är också oroade över att så många av deras kollegor är trötta och mår dåligt och har känt så en längre tid.

‒ Det är fruktansvärt, det svåra just nu är att vi är mitt i en pandemi. Men vi har så sent som den här veckan talat med sjukhusledningen om att det vi kan göra när det här är över är att gemensamt driva på för en bättre sjukvårdspolitik i regionen. Vi gick in i pandemin med dålig arbetsmiljö, hög personalomsättning och för få vårdplatser. Det har gjort situationen mycket värre än det hade behövt vara, säger Lotta Dickman.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida