Anhörigas hälsa
spelas bort

29 juli 2009

Var tionde anhörig till personer med spelproblem anger att de lider av sömnproblem, visar en sammanställning av samtalen till Nationella stödlinjen. De anhöriga drabbas även av ökad stress och oro. Många uppger också ekonomiska problem, försämrade familjerelationer, hot om separation och separation. Totalt beräknas cirka fyra procent av befolkningen, eller 270 000 personer, ha riskfyllda spelvanor.?

Läs Nationella stödlinjens årsrapport på www.fhi.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida