Anna Ehrenberg ny i SBU

6 mars 2013

SBU:s vetenskapliga råd, som gör vetenskapliga bedömningar av forskning, har fått en ny representant för omvårdnadskompetens. Det är Anna Ehrenberg, professor i omvårdnad vid Högskolan Dalarna, som har övertagit Ania Willmans plats.

Det vetenskapliga rådet granskar de gula rapporter som SBU ger ut med kunskapssammanställningar av olika metoder inom hälso- och sjukvård. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida