Ännu en arbetsgivare är kritisk

Förslagen till hur sjukskrivningarna ska minskas är alltför ensidigt inriktade på arbetslivet som orsak till ohälsoproblem, anser Arbetsgivarverket.

27 januari 2003

Trepartssamtalen är i blåsväder. De statliga arbetsgivarna, Arbetsgivarverket, säger nej till att betala en större del av sjukskrivningskostnaderna. De anser också att individens ansvar måste betonas mer och att det är de arbetsrättsliga reglerna som lett till bristerna i rörlighet på arbetsmarknaden. Därför ställer sig inte Arbetsgivarverket bakom slutrapporten i sin helhet.

Samtidigt säger Kommunförbundet och Landstingsförbundet att regeringens förslag om hur ohälsan ska minskas, som presenterades av arbetslivsminister Hans Karlsson häromdagen, förringar värdet av samtalen. I likhet med Arbetsgivarverket är arbetsgivarna i kommuner och landsting också kritiska till ökade kostnader och tycker att det är oacceptabelt med olika system för offentliga och privata arbetsgivare.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida