Anslag ger sjuksköterskor möjlighet att doktorera

2 mars 2007

Många studier visar att följsamheten till astmabehandling är låg. Det beror förstås delvis på att astma uppträder periodvis. När man inte har några symptom kan det vara frestande att strunta i medicineringen. Men en annan hypotes är att personligheten har betydelse.

Det ska Maria Emilsson och Malin Axelsson forska om på Högskolan Väst. Doktorandtjänsterna de har fått har gjorts möjliga tack vare ett anslag från Herman Kreftings stiftelse för allergi- och astmaforskning.

– Vi hoppas kunna visa hur sjukvården kan anpassa sina rutiner för att öka patienternas följsamhet till behandlingen, säger handledaren Eva Brink.

Båda är sjuksköterskor, Maria Emilsson har arbetat inom intensivvården och Malin Axelsson inom bland annat lungmedicin.

Varför börjar de nu doktorandstudier?

– Det är en annan möjlighet som sjuksköterska att hjälpa andra. Det är också stimulerande att få chansen att förena intresse med möjlighet, säger Maria Emilsson.

Malin Axelsson tycker att det finns två perspektiv:

– Det är en möjlighet att vaska fram kunskap som ett redskap för att utveckla vården. Samtidigt är det ett tillfälle till personlig utveckling. Det är en förmån att få fördjupa sig i ett intressant område, som vi tycker att detta är.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida