Anställda får önska tjänstgöringsgrad

10 mars 1997

ÖREBRO. Landstinget i Örebro har avsatt 536 000 kronor för ett projekt i Lindesberg som innebär att de anställda själva ska kunna önska tjänstgöringsgrad. En tanke är att deltidsanställda som vill arbeta mer ska kunna gå in på arbetsfria dagar på andra avdelningar och till exempel ersätta sjuka eller lediga. På det sättet slipper landstinget ta in vikarier, samtidigt som den deltidsanställda kan höja sin lön.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida