Anställda känner obehag för kulturen inom ambulansen i Gävle

Det finns en kultur vid ambulansstationen i Gävle som inte stämmer med hälso- och sjukvårdens värdegrund. Det visar den utredning som gjorts i samband med händelsen där två ambulanssjuksköterskor uppträdde rasistiskt och nu hotas av avsked.

En av ambulansmedarbetarna yttrade sig rasistiskt, en annan vägrade att ta med den 16-åriga flyktingen i ambulansen när han hade hoppat ut från ett fönster.

När händelsen nu har utretts av landstingets säkerhetschef visar det sig att det finns en kultur i ambulansverksamheten som många medarbetare känner obehag inför.

Rädda för repressalier

De medarbetare som först lämnade uppgifter om detta begärde att få vara anonyma av rädsla för repressalier från dem som upprätthåller kulturen.

Det gjorde att man beslutat att göra en separat och fördjupad undersökning kring situationen på ambulansstationen och intervjua samtliga 40 medarbetare.

Undersökningen har förankrats hos landstingsledningen och de fackliga organisationerna och genomförts av personal från företagshälsovården i Dalarna för att alla medarbetare skulle kunna garanteras anonymitet.

Skriver få avvikelser

Att enskilda medarbetare inte känner sig bekväma med den kultur som råder, eller till och med känner obehag eller rädsla för att gå till jobbet, är något som måste åtgärdas, skriver landstingets säkerhetschef i utredningen kring flyktingincidenten. Det behövs ett fortsatt omfattande arbete med arbetsmiljön och kulturen, rekommenderar han.

Ett exempel på den rådande kulturen är att ambulansverksamheten har få avvikelserapporter när det gäller bemötande. Enligt utredningen beror det inte på att det saknas avvikande händelser, utan på att man inte vill rapportera avvikelser som gäller kolleger som man måste samarbeta med.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida