Förlossningsvård

Anställda på Min barnmorska drar tillbaka sina uppsägningar

Anställda på Min barnmorska drar tillbaka sina uppsägningar
Majoriteten av barnmorskorna inom Min barnmorska har valt att stanna på sjukhuset efter en dialog med arbetsgivaren om arbetsvillkor och schema. Foto: Foto GI

Efter samtal med arbetsgivaren har 10 av de 12 barnmorskor som hotade med uppsägning valt att stanna kvar på Min barnmorska vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Det har stormat runt den alternativa vårdformen Min Barnmorska inom förlossningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. När schemat gjordes om i vintras hotade 12 av 16 barnmorskor med uppsägning. Nu har 10 av dem valt att dra tillbaka det beslutet.

Fatima Berthelsen, barnmorska.
Fatima Berthelsen, barnmorska. Foto: Privat.

Fatima Berthelsen är en av dem som skulle sluta men ändrade sig. Hon ansåg att det nya schemat var hälsoskadligt och kullkastade hela caseload-modellen som låter förlossningsrädda få både mödravård och föda med en barnmorska de lärt känna under graviditeten.

Vad var det som hände som fick dig att dra tillbaka uppsägningen?

– Att chefer plötsligt började lyssna på oss och vände totalt i sättet de pratade med oss på. Vi har skrivit ett dokument om vår vårdmodell om kontinuitet för kvinnor som ledningen har skrivit på. Vi får lov att att ha beredskap hemifrån igen, men vi skulle egentligen vilja ha ett nytt eget kollektivavtal som vi haft tidigare. Det kommer bli svårigheter med övertidstaket inom allmänna bestämmelser.

Får jobba enligt gamla strukturen enligt avtal

Kollegan barnmorskan Eleni Asreghan var också på väg att kasta in handduken men jobbar nu kvar. Hon instämmer i Fatima Berthelsens beskrivning.

– Vi blev tillmötessedda i det vi önskar, vi får jobba enligt den gamla strukturen vi hade och att vi har fått ett skriftligt avtal om det, säger Eleni Asreghan.

Vad står det i dokumentet?

– Det är en beskrivning kring arbetssätt och vårdmodellen Min barnmorska, bland annat att vi ska kunna utgå från hemmet, öka tillgängligheten och erbjuda relationsbaserad vård för de inskrivna.Det har kallats in en barnmorska och expert utifrån för att se över personalproblemen på förlossningen i stort. Var det nya chefer eller någon utifrån som fattade beslutet om ert avtal?

– Nej det är samma ledning som tidigare.

Vad fick cheferna att ändra sig?

– Jag tror de fått direktiv uppifrån, om det är tjänstemän eller politiker vet jag inte.

Hur ser det ut framåt?

– Det ser positivt ut, vi ska börja skriva in kvinnor igen till sommaren och hösten. Vi har haft avhopp från några gravida i vinter, men det finns ett intresse för vår modell.

Är regionens nya vårdval ”sammanhållen vårdkedja” samma sak som projektet Min barnmorska var?

– Vi vet inte riktigt än hur regionen definierar det. Vi jobbar efter case load-modellen där ett litet team följer kvinnan så att hon får föda med en barnmorska hon redan känner. Vad jag vet är vi de enda som ansökt och blivit godkända i Region Stockholm för att arbeta med vårdformen.

Hur hanterar ni sommaren?

– Vi löser semestern utan att ta in barnmorskor utifrån.

Hur ser ert samarbete ut med den ”vanliga” förlossningen på sjukhuset?

– Vi har ett bra samarbete, vi har stått starka tillsammans i det här.

”Dialogen har varit nyckeln”

Heidi Stensmyren, Karolinska universitetssjukhusets temachef för Tema kvinnohälsa och hälsoprofessioner, väljer att svara på Vårdfokus frågor via mejl.

Heidi Stensmyren. Foto Danish Saroee/Karolinska universitetssjukhuset

Vad är det för överenskommelse som gjort att barnmorskorna väljer att stanna kvar?
”Det är lösningar vars syfte är att säkerställa att barnmorskan kan följa den gravida före, under och efter graviditeten. På så sätt kan vi säkerställa en sammanhållen vårdkedja”, svarar Heidi Stensmyren.

Vad fick ledningen att ändra sig kring schema och villkor?
”Dialogen har varit nyckeln till att vi gemensamt har kunnat hitta lösningar”

Samtidigt är det en fortsatt ansträngd situation inom den vanliga förlossningen på sjukhuset på grund av uppsägningar och hög personalomsättning, även bland chefer.

Sommarsemestern är en oroshärd och ledningen arbetar för att möjliggöra 12,5 timmarspass under sommaren och delar ut en förbättringsersättning inför och efter sommaren till de barnmorskor som väljer att arbeta.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida