Anställningsstoppet upphävt

5 oktober 1998

DALARNA. En rad positiva förändringar är på gång i Dalarna. Det gamla anställningsstoppet i landstinget hävdes i september, med syfte att få in yngre personal. Samtidigt ska alla deltidsanställda erbjudas heltidstjänster. Landstinget går också ut med en enkät till alla förvaltningar om vilken personalkompetens som finns i dag, vilka behov som finns år 2010 och hur man kan fortbilda dagens personal.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida