Anställningsvillkor

Anställningsvillkor

Skitliv. Ungas villkor på en förändrad arbetsmarknad. Victor Bernhardtz (red). Bokförlaget Atlas 2012, www.bokforlagetatlas.se, ISBN 978-91-7389-417-3

2 januari 2013

Ungefär var femte sjuksköterska under fyrtio år har någon form av osäker anställning. I denna antologi om ungas villkor på en förändrad arbetsmarknad berättar Torun Carrfors, en av författarna, om hur hon pratar med sina kolleger om friheten att kunna säga upp sig med kort varsel. Men att som sjukskö­terska jobba treskift och inte ha en fast anställning gör att tanken på att skaffa barn känns allt mer avlägsen. Sina barn vill hon inte ge flexibilitet, hon vill ge dem trygghet. ?

Kolleger berättar om hur de försöker få ihop barn och treskiftsjobb, hur man än gör blir det fel. Och som ensam mamma, går det att över huvud taget få livet att fungera? Finns det barnvakter som ställer upp nattetid? ?

Nu anser hon att det är hög tid att lyfta debatten, att börja prata om sjuksköterskornas villkor i arbetslivet. AJ

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida