Ansvar för upp till sex avdelningar

4 oktober 1999

RIKSAVDELNINGEN. Det har blivit allt vanligare att sjuksköterskor på privata vårdhem får utökat ansvarsområde, från 1–2 avdelningar till 4–6. Sjuksköterskorna hamnar i ett dilemma. Om de säger nej riskerar de att arbetsgivaren kallar det arbetsvägran, samtidigt som sjuksköterskorna bedömer att det är omöjligt att ge god vård och upprätthålla patientsäkerheten med så många avdelningar. I jämförelse med tidigare år verkar arbetsgivarna nu också mindre intresserade av att betala extra för det utökade ansvaret.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida