Ansvarar för 680 patienter nattetid

I Sundsvall har de kommunala sjuksköterskorna ansvar för uppemot 680 vårdtagare per natt, visar en rapport från Socialstyrelsen.

I rapporten Kommunernas hälso- och sjukvård i norra regionen 2003 redovisas resultatet av en enkätundersökning bland medicinskt ansvariga sjuksköterskor i 44 kommuner i norra Sverige.

Skillnaderna i omfattningen av sjuksköterskornas ansvarsområden är markanta. Nattetid är variationen som störst. Medan en sjuksköterska i en kommun ansvarar för ett 50-tal patienter kan det i en annan handla om det tiodubbla. Medianen är cirka 165 patienter.

Värst är det i Sundsvall. Där ansvarar två nattsjuksköterskor för 680 vårdtagare – vardera.

– Det är inte bra, men vi har de resurser vi har, säger Britt-Marie Widén, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Sundsvall.

Hon anser dock att hela sanningen inte framkommer i Socialstyrelsens rapport. Exempelvis framgår det inte att det i Sundsvall finns två sjuksköterskor i beredskap på natten, som vid behov kan ringas in.

För närvarande pågår även rekrytering av sjuksköterskor för att nattetid kunna bemanna ett sjukhem med plats för 56 svårt sjuka patienter inom korttidsvården.

Verksamhetschefen Karin Jonsson förklarar att Sundsvalls kommun har haft svårt att rekrytera nattsjuksköterskor och att de valt att prioritera bemanningen under dagtid. Då har varje sjuksköterska i genomsnitt ansvar för cirka 20 vårdtagare. Kvällstid stiger siffran till cirka 220.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida