Antibakteriella suturer minskar infektionsrisk

29 augusti 2008

Genom att använda antibakteriellt behandlade suturer vid shuntinläggning på barn med vattenskalle minskar risken för infektioner i hjärnan radikalt. Det visar en av de första studierna som gjorts på effekten av dessa suturer när de används på människor.

– Resultatet är delvis överraskande. Man har inte riktigt trott att suturerna har så stor betydelse för infektionsrisken som de tydligen har, säger Peter Siesjö, överläkare vid neurokirurgiska kliniken på Lunds universitetssjukhus.

På neurokirurgen i Lund används antibakteriella suturer sedan ett drygt år tillbaka. Men hittills har få studier gjorts som visar på nyttan, annat än in vitro och i djurförsök.

Ett forskarteam vid Women and Childrens Hospital i Buffalo i USA lät därför göra en dubbelblind studie på 61 barn med vattenskalle (hydrocefalus). Inom loppet av nära två år gjordes 84 shuntinläggningar på dessa barn, varav hälften syddes med suturer som hade behandlats med det antibakteriella medlet triklosan.

Sex månader efter ingreppet hade 4,3 procent av barnen i triklosangruppen drabbats av shuntinfektion medan hela 21 procent av dem som opererades med vanliga suturer infekterades.

Journal of Neurosurgery Pediatrics 2008;2: 111-117.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida