Antibiotika kan öka bröstcancerrisk

5 april 2004

Kvinnor som under lång tid medicinerats med antibiotika löper en ökad risk att drabbas av bröstcancer. Risken ökar med såväl antalet antibiotikakurer som längden på dem. Men det behövs fler studier för att ta reda på om det är antibiotikan i sig eller andra faktorer som ger den ökade risken, anser den amerikanska forskargrupp som gjort studien.
Källa: Journal of the American Medical Association 2004; 291:827-835.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida