Antibiotikaresistens

Antibiotikasmarta sjuksköterskor ska påminna läkare

Antibiotikasmarta sjuksköterskor ska påminna läkare
Ibland pågår intravenös behandling med antibiotika för länge, menar smittskyddsläkare. Bild: Mostphotos

Norrbotten satsar på ett nytt arbetssätt för att minska onödig och felaktig antibiotikaanvändning på sjukhusen. Först ut blir Sunderby sjukhus där sjuksköterskorna från och med maj håller ögonen på antibiotikaordinationerna.

28 mars 2019

Smittskyddsläkarna i Norrbotten tycker att antibiotikaanvändningen i regionen är orimligt hög. Fast den planat ut det senaste året ligger man i toppskiktet i Sverige. Eller snarare i bottenskiktet eftersom alla regioner strävar efter minskad antibiotikaanvändning. Bakgrunden är det ökande hotet av antibiotikaresistenta bakterier.

Nu startar regionens smittskyddsenhet ett projekt där sjuksköterskorna på sjukhusen involveras i antibiotikafrågan. Först ut är Sunderby sjukhus där utbildningen startar i maj, enligt Piteåtidningen. Under hösten ska arbetssättet med antibiotikasmarta sjuksköterskor introduceras i regionens övriga sjukhus.

– Det ska fungera så att sjuksköterskorna ska ha ett rondkort med korta punkter där eventuell antibiotikabehandling ska ses över vid varje rond. Som det är i dag kan intravenös bredspektrumantibiotika ha satts in när patienten skrevs in och så får det fortgå i veckor, säger Jonas Hansson till tidningen.

Han är biträdande smittskyddsläkare och ordförande för Strama i Norrbotten, samverkan mot antibiotikaresistens.

En daglig påminnelse

Rondkorten har tagits fram av Strama. De ska få plats i bröstfickan och är tänkta som en daglig påminnelse för en medveten antibiotikabehandling. Rondkorten påminner om fyra viktiga moment: Att säkerställa att odlingar ordineras och utförs, att bevaka odlingssvar, administrera rätt och ompröva behandlingen. Läs mer i Vårdfokus tidigare artikel.

– Med detta arbetssätt aktualiseras frågan varje dag till läkaren. Det bör leda till minskad användning, men framför allt till att antibiotikabehandlingen blir rätt, säger Jonas Hansson.

Bakteriers resistens mot antibiotika är enligt Världshälsoorganisationen, WHO, ett av de största hoten mot global hälsa. Enligt vad den europeiska myndigheten ECDC rapporterade 2018 dör 33 000 européer varje år på grund av infektioner med resistenta bakterier. Ännu fler dör i asiatiska länder, i Indien 58 000 barn årligen, i Thailand 38 000, enligt en amerikansk sammanställning från 2015.

I Sverige rapporterades drygt 15 500 fall av antibiotikaresistens under 2016. Folkhälsomyndighetens prognos är att siffran kommer att fördubblas till år 2030.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida