Antikolinergika kan ge demensliknande symtom men inte demens

Antikolinerga läkemedel kan ge demensliknande förvirringssymtom hos äldre. Men de leder i sig inte till utvecklandet av demens, visar en fransk långtidsstudie.

28 februari 2006

Drygt 370 slumpmässigt utvalda personer över 60 år har deltagit i undersökningen.

När de rekryterades till studien uppvisade de inga tecken på demens. Ett år senare uppfyllde 80 procent av dem som kontinuerligt medicinerade med antikolinergika kriterierna för mild kognitiv störning mot 35 procent av dem som inte använde denna typ av läkemedel.

Vid en uppföljning åtta år senare kunde forskarna dock inte se någon skillnad i risken för utveckling av ?äkta? demens mellan de båda grupperna.

– Det här styrker en av Socialstyrelsens viktigaste indikatorer för läkemedelsanvändning hos äldre, den som säger att man bör undvika att ge antikolinergika till gamla människor, säger Johan Fastbom, docent i geriatrisk farmakologi och verksam vid Socialstyrelsens läkemedelsenhet.

Enligt en uppföljning av äldres läkemedelsanvändning som Socialstyrelsen gjorde för ett par år sedan, visade det sig att cirka 20 procent av dem som bor på äldreboende står på minst ett läkemedel med betydande antikolinerga effekter.

Källa: British Medical Journal 2006;332:455-459.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida