covid-19

Antikroppar kvar efter nio månader

Antikroppar kvar efter nio månader
Även de flesta med milda symptom har antikroppar efter 9 månader. Foto: Ludvig Kostyál /Danderyds sjukhus

De allra flesta som haft covid-19 har kvar antikroppar efter nio månader. Dessutom verkar antikropparna hindra från återinsjuknande och smittspridning. Det visar en undersökning av blodprover från Danderyds sjukhus.

Den tredje delen i Communitystudien där blodprover från personal på Danderyds sjukhus analyseras, visar glädjande resultat. 96 procent av de 370 som hade antikroppar mot coronavirusets spikeprotein under våren 2020 hade det även nio månader senare. Det gällde även dem med milda symtom. Två tredjedelar av alla med antikroppar hade också utvecklat T-cellsminne för viruset.

Sebastian Havervall.Foto: Ludvig Kostyál

– Det var ett glädjande besked. Det talar för att man har kvar sina antikroppar länge. Sedan återstår många frågor i denna sjukdom. Därför är det viktigt att människor fortfarande följer restriktionerna, säger Sebastian Havervall som arbetar med projektet.

Han är biträdande överläkare och doktorand vid Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet.

Under en tioveckorsperiod undersöktes om personerna med antikroppar kunde bli smittade igen. Bara en procent bar på viruset igen under screeningperioden. I kontrollgruppen utan antikroppar smittades 22 procent.

– Vi ser att det är en liten risk, men inte noll, att bli reinfekterad och bära på smittan, säger Sebastian Havervall.

40 procent av de totalt 2 000 testade anställda har fått covid-19 sedan i våras. Då personerna i studien är personal på Danderyds sjukhus, framförallt kvinnor i arbetsför ålder, är gruppen inte representativ för resten av Stockholm eller landet. Det är inte troligt att en lika hög andel av, säg stockholmarna, har antikroppar. Däremot tror Sebastian Havervall att studien kan vara jämförbar med hur det ser ut på andra sjukhus i landet.

– Jag tycker att sjuksköterskorna som haft genomgången infektion kan känna sig lugnare nu. Risken att de åter bär på viruset bedöms som liten. Det innebär fortfarande att de ska fortsätta skydda sig och sina patienter. Men de kan ändå ha ett lugn, säger han.

Sebastian Havervall och hans forskarkollegor kommer fortsätta att följa personalen på Danderyds sjukhus. I maj testas de igen för antikroppar. Nästa steg i studien är att jämföra antikropparna hos dem som har vaccinerat sig och de som har haft en naturlig infektion.

Communitystudien

  • 2 149 medarbetare på Danderyds sjukhus testades för antikroppar mot SARS-CoV-2 i våras. Av dem hade 19 procent, 370 personer, antikroppar.
  • Nio månader senare hade 96 procent av de 370 personerna fortfarande antikroppar.
  • Studien drivs och genomförs i ett samarbete mellan Danderyds sjukhus (huvudman för studien), Karolinska Institutet, KTH, SciLifeLab, Uppsala Universitet och Folkhälsomyndigheten.

Källa: Danderyds sjukhus

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida