Antipsykotiska läkemedel halverar risken för återfall i schizofreni

Antipsykotiska läkemedel mer än halverar risken för återfall i schizofreni visar en analys av 50 års data. Studien publiceras i tidskriften Lancet i dag.

Forskarna har analyserat resultaten från 116 rapporter skrivna om 65 försök gjorda mellan 1959 och 2011 med sammanlagt 6 500 patienter med schizofreni. Efter sin systematiska granskning och metanalys av materialet anser de att de kan slå fast att antipsykotisk underhållsbehandling väsentligt minskar risken för återfall hos alla patienter med schizofreni i upp till två år.

Bland dem som fick sockerpiller, placebo, återinsjuknade hela 64 procent inom ett år, jämfört med endast 27 procent av dem som behandlades med antispykotiska läkemedel.

Färre blev också återinlagda i slutenvård, 10 procent bland dem som fick läkemedel jämfört med 26 procent av dem som fick placebo.

Fem studier visade att patienterna blev mindre aggressiva med aktiv behandling. Tre studier talade för att livskvaliteten ökade hos dem som medicinerade.

Bland de biverkningar patienterna uppgav fanns rörelsestörningar, avtrubbning och viktökning.

Forskarnas slutsats är att framtida studier borde fokusera på läkemedlens effekt på patienternas möjligheter att delta i sociala aktiviteter, på långtidssjuklighet och på dödlighet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida