Antirasism

14 april 1997

Författare Lena Larsson (red)
Titel Antirasistiskt lexikon   
118 sidor
Förlag Brevskolan 1997.       
Cirkapris 201 kronor
ISBN 91-5744-579-6

Från A till Ö, eller från Aningslöshet till Överbrygga, sträcker sig det här antirasistiska lexikonet. Förutom de kortare beskrivningarna av olika uppslagsord som etnocentricism, humanistiska skäl och rashygien finns flera längre artiklar som tar upp olika aspekter på rasismen i Sverige och utomlands. Visste ni förresten att medan svenska studenter 1938 på olika sätt försökte hindra asylsökande judar från Tyskland att komma in i Sverige, uppmanade de norska studenterna sin regering att bereda förföljda människor fristad i Norge, medan danska studenter manade till internationella hjälpaktioner för ”våra judiska kamrater”?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida