Använde tänderna vid sterilt arbete

Sjuksköterskan använde sprutan som hon hade tappat i sängen och tog korken ur sprutan med tänderna.

En tolv månader gammal pojke behandlades med Glukosorbaferes i tre omgångar efter en njurtransplantation med en ickekompatibel givare. Efter två av tillfällena fick pojken feber. Provtagning visade på infektioner. De behandlades med antibiotika.

Pojkens mamma anmälde en sjuksköterska till Ansvarsnämnden och hävdade att han hade drabbats av två blodförgiftningar för att hon vid två tillfällen inte hade arbetat sterilt.

Sjuksköterskan skrev i sitt yttrande att hon vid det första tillfället tappat en spruta med 6 ml blod från den centrala dialyskatetern (cdk) i pojkens säng. Eftersom pojken var så liten beslöt hon att ge tillbaka blodet. Med händerna upptagna tog hon vid ett tillfälle korken ur sprutan med tänderna. Men hon hade aldrig sprutan i munnen, tvättade infarten med spritkompress före provtagning, och hade hela tiden handskar på sig.

Sjuksköterskan skrev i sitt yttrande att hon inte borde ha gett tillbaka blodet i sprutan som hon hade tappat i sängen. Ansvarsnämnden konstaterar att hon utsatte pojken för infektionsrisk genom att inte följa Blodcentralens rutiner för sterilt arbete. Hon får därför en varning. Beslutet har vunnit laga kraft (hsan 1875/04:b3).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida