Apotekare på vårdcentral bra för patient och personal

Patienterna har fått bättre kunskap om varför de ska ta ett visst läkemedel och därmed har felanvändningen av läkemedel minskat. Det är ett resultat av ett projekt i Gislaved med apotekare på vårdcentralen.

Sedan april 2001 har en apotekare arbetat på vårdcentralen med utbildning, rådgivning och läkemedelsgenomgångar. Apotekaren har bland annat haft samtal med patienter om deras läkemedel, granskat journaler och gjort en farmaceutisk analys. Utifrån detta har apotekaren sedan gett rekommendationer till läkarna. Rekommendationer som ofta följts.

Den utvärdering som nu är klar visar att varje patient i genomsnitt använder 6,2 receptbelagda läkemedel – men att man på vårdcentralen inte haft någon samlad bild av detta. Genom apotekarens insats har läkaren för första gången fått en komplett lista.

Utvärderingen visar också att patienterna saknade kunskaper om de läkemedel de använde, vilket framför allt lett till att man slutat använda läkemedlet. Genom samtalen har man kunnat rätta till det här, i och med att apotekaren kunnat förklara både hur läkemedlen ska tas och varför.

Apotekaren har även haft utbildning med alla anställda. Personalen, framför allt läkare och sjuksköterskor, har också kunnat få farmaceutisk rådgivning. I utvärderingen säger de anställda att de därigenom tjänat tid. Om apotekaren inte funnits till hands hade man fått vända sig till apoteket eller till en kollega eller fått söka informationen på egen hand. Kvaliteten på rådgivningen har också höjts, menar personalen.

Projektet har drivits i samarbete mellan landstinget i Jönköping och Apoteket AB. Meningen är att det ska fortsätta året ut. Under den tiden ska man besluta om det ska fortsätta och om det ska spridas till andra delar av landet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida