Är fyra händer bättre än två?

Är fyra händer bättre än två?
Metoden med två barnmorskor i slutet av förlossningen kommer från Norge där man upplevt att antalet bristningar minskar. Men även där saknas evidens, enligt Malin Edqvist, som nu ska forska i frågan. Foto: Getty images

Forskning. Allt fler kliniker har börjat använda två barnmorskor i slutfasen av förlossningen för att förebygga bristningar. Men det finns ingen forskning som visar att det har effekt. Nu startar barnmorskan Malin Edqvist den första studien i landet.

I takt med att medvetenheten om förlossningsbristningar ökar inom vården håller mycket på att förändras. Barnmorskor och förlossningsläkare genomgår ett kunskapslyft och lär sig nya metoder för att undersöka, diagnostisera och reperara skador.

Flera förlossningskliniker har börjat förebygga bristningar genom att ytterligare en barnmorska kommer in på salen i slutet av krystskedet för att hjälpa den ansvariga barnmorskan om det behövs. Samtidigt som arbetssättet är uppskattat hos många saknas vetenskapliga belägg för att det verkligen minskar antalet bristningar.

— Vi är väldigt duktiga på att introducera nya saker i vården, men är sämre på att utvärdera det vi gör. Detsamma gäller att ta bort saker, det gör vi sällan, säger barnmorskan och forskaren Malin Edqvist vid Karolinska institutet.

Därför har hon, tillsammans med kollegan och professor Christine Rubertsson vid Lunds universitet, precis dragit i gång en stor studie som ska ta reda på om två barnmorskor är bättre än en på att minska bristningar.

Med det passande namnet 1+1= 2 Blir det bättre då? ska 3 000 förlossningar utvärderas från sammanlagt fyra olika sjukhus. Förlossningsavdelningen vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge var först ut i december, tätt följd av Universitetssjukhuset i Lund.

I mars ansluter Malmö och Karolinska Solna.

Kvinnorna som vill medverka i studien lottas till att antingen få en barnmorska eller två under kryst. Fokus kommer att ligga på att se om större bristningar, grad 3 och 4, minskar med dubbla antalet barnmorskehänder och ögon. Det omfattande materialet kommer också att bidra med kunskap om grad 2-bristningar, berättar Malin Edqvist.

Förutom att kvinnorna undersöks extra noga efter förlossningen ska barnmorskorna svara på en detaljerad enkät om sina insatser. Den födande kvinnan får också en enkät om hur hon upplevt förlossningen, en månad och ett år efter förlossningen.

I samband med att Malin Edqvist introducerade studien på klinikerna var det flera barnmorskor som uttryckte en oro för att lottas till att vara själva i slutskedet av förlossningen nu när de vant sig vid att vara två. Det gällde framför allt nyutbildade barnmorskor.

— Men det har gått bra, barnmorskorna klarar det fint. Jag hoppas också att vår studie ska bidra till att barnmorskor känner sig peppade, att deras arbetssätt faktiskt gör skillnad för kvinnorna. Det vill vi alla, säger Malin Edqvist.

Stor kunskapslucka

När SBU, tillsammans med representanter från vården och patienter, förra året gjorde en lista över prioriterade forskningsområden inom förlossning hamnade förbyggande insatser mot bristningar på andra plats efter diagnostisering av förlossningsskador.

Dessa kan vara med i studien:
Förstföderskor från vecka 37 och där barnet ligger i huvudbjudning. Även kvinnor som fött sitt första barn med kejsarsnitt kan delta.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida