Är synen på ansvar på väg att ändras?

Det kan vara så att vi håller på att få en förändrad patientroll som gör att polisanmälningar mot vårdpersonal blir vanligare i framtiden. Det säger Sverker Jönsson, expert på straffrätt.

2 november 2011

Emilfallet blev en av årets mest uppmärksammade händelser i medierna. Nu kommer det rättsliga efterspelet. Den 14—16 november hålls rättegången vid Stockholms tingsrätt.

Sjuksköterskan från SOS Alarm, som inte insåg allvaret i Emil Linells begäran att få en ambulans, anklagas för grovt vållande till annans död. Att det var ett misstag kan tyckas självklart i efterhand, men är det en brottslig handling?

— Förändringar i vården gör att människor börjar se sig själva mer som kunder än patienter. I kombination med den mediala uppmärksamheten kring sådana här fall kan det leda till att fler väljer att göra en polisanmälan när de utsatts för felbehandling i vården, säger Sverker Jönsson, juris doktor och lektor vid Linnéuniversitetet, som har forskat om straffrätt i organisationer.?Vårdfokus har tidigare skrivit om att förundersökningen visar att SOS-sjuksköterskan på ett tidigt stadium låste sig vid bedömningen att Emil inte hade andningsbesvär utan en panik­attack och därför inte skickade någon ambulans. Ett misstag som skulle visa sig vara ödesdigert.

Men misstag begås i vården. Årligen utreds ett par tusen lex Maria-ärenden. Emil är inte heller den enda som dött till följd av utebliven ambulans. Vad är det då som gör att just det här fallet blir rättssak??

Sverker Jönsson vill vända på det och fråga varför inte alla misstag i vården blir rättssak. Inom juridiken görs det nämligen ingen skillnad på om man ska dömas för vållande till annans död för misstag inom vården, eller om man är en busschaufför som har kört vårdslöst. Det är lika brottsligt som om man slår ner en person på gatan.?

— Men när en person blir skadad eller dör till följd av misstag i vården så upplevs det nog oftast inte som ett brott och därför görs inte polisanmälan, men rent juridiskt finns det inga skäl att inte utreda alla de tusentals fall av skada och död som sker inom vården varje år, säger han.

De som arbetar inom yrken där man har ansvar för andra människors liv och hälsa lever med risken att ställas inför rätta om de begår ett allvarligt misstag. Men om det visar sig att antalet polisanmäl­ningar kommer att öka i framtiden måste man börja diskutera var ansvaret ska placeras i organisationen, säger Sverker Jönsson.

— Man måste se över om misstagen beror på hur arbetet är organiserat, på stressnivån och arbetssituationen för personalen. Kanske ansvaret inte ligger på den enskilda sjuksköterskan eller läkaren, utan hos dem som organiserar verksamheten.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida