Arbetar för att bli en bättre arbetsgivare

5 oktober 1998

STOCKHOLM. Landstinget ska arbeta för att bli en bättre arbetsgivare, enligt ett beslut som fattades
i början av september, i stor politisk enighet. I beslutet talas om behovet av tydligare mål, om att ta bort den hierarkiska arbetsorganisationen, större möjlighet för de anställda att påverka sitt arbete och sina arbetstider samt vikten av bra lön och arbetsvillkor.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida