Tunga lyft

Arbetet mot belastningsskador räcker inte – olyckor ökar bland sjuksköterskor

Arbetet mot belastningsskador räcker inte – olyckor ökar bland sjuksköterskor
Bland vårdpersonal utsätts undersköterskor i särskilt hög grad för arbetsolyckor kopplade till belastningsskador, men även sjuksköterskor drabbas. Foto: Getty Images.

Nästan var tredje arbetsgivare inom vård och omsorg brister i sin hantering av risker för belastningsskador vid tunga lyft. Det visar resultatet av Arbetsmiljöverkets inspektion, som genomförts bland privata vårdgivare i landet. Bland sjuksköterskor har antalet arbetsolyckor med koppling till belastningsskador ökat de senaste åren, visar siffror som Vårdfokus har begärt ut från myndigheten.

En patient vid ett sjukhus eller en hälsocentral ramlar, en sjuksköterska är angelägen om att snabbt komma till undsättning, tar sig inte tid att använda lyftbälte, och drabbas av belastningsskada.

Det är ett exempel på hur det kan gå till vid en arbetsplats som brister i att förebygga belastningsskador bland vårdpersonal, enligt Leif Söderqvist. Han är inspektör vid Arbetsmiljöverket och en av dem som varit på plats under myndighetens inspektion, som pågått under två veckor vid omkring 1 300 privata vårdgivare i landet.

Leif Söderqvist, inspektör, Arbetsmiljöverket. Foto: Privat.,
Leif Söderqvist, inspektör, Arbetsmiljöverket. Foto: Privat.

– Många gånger har man på arbetsplatsen gjort en allmän ergonomisk riskbedömning och haft själva utrustningen, men missat den särskilda risk som finns i samband med förflyttning av patienter. När en patient har ramlat kanske vårdpersonal är för snabb och handlar med hjärtat snarare än med hjärnan, och inte tänker på att använda lyftbälte enligt instruktionen, säger han, och betonar att ett fel lyft kan innebära besvär en lång tid framöver.

– Du kan få bestående men för resten av livet.

Fakta: Nio av tio som drabbas av belastningsolyckor är kvinnor

Varje år anmäls omkring 2600 belastningsolyckor och sjukdomar inom vård och omsorg till Arbetsmiljöverket. Nio av tio av dem som drabbas är kvinnor.

Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats pågick under vecka 39 och 40 och är en del av en större EU-insats, där motsvarande myndigheter i samtliga medlemsländer deltar.

Med fokus på tunga lyft har myndigheten inspekterat privat verksamhet med minst fyra anställda inom exempelvis hemtjänsten, äldreboenden, vårdcentraler och specialistläkarverksamhet. Inspektionen har gjorts på plats runtom i Sverige.

Källa: Arbetsmiljöverket.

Bland vårdpersonal utsätts undersköterskor i särskilt hög grad för arbetsolyckor kopplade till belastningsskador, men även sjuksköterskor drabbas.

Ökat antal arbetsolyckor bland sjuksköterskor

Antalet arbetsolyckor kopplade till belastningsskador som just sjuksköterskor har råkat ut för har ökat de senaste tre åren, visar statistik som Vårdfokus har begärt ut från Arbetsmiljöverket.

Fakta: Fler sjuksköterskor drabbas av arbetsolyckor

Antal arbetsolyckor med koppling till belastningsskador bland sjuksköterskor med särskild kompetens:

2019: 104

2020: 132

2021: 138    

Antal arbetsolyckor totalt bland sjuksköterskor med särskild kompetens:

2019: 398

2020: 457

2021: 1193

Källa: Arbetsmiljöverket.  

Det kan handla om personförflyttning, men även om lyft av exempelvis utrustning, enligt Leif Söderqvist, som betonar att arbetsgivaren är ansvarig för att ta fram instruktioner och göra riskbedömningar för tunga lyft.

Vanligare vid större arbetsplatser

Ett ansvar, som många arbetsgivare enligt Arbetsmiljöverket alltså har försummat.

Brister när det gäller att förebygga belastningsskador är särskilt vanligt vid större arbetsplatser, som stora sjukhus, visar inspektionens resultat. Knappt hälften av alla inspekterade arbetsplatser inom slutenvård har fått anmärkning om påtalade brister, som framför allt gäller det förebyggande arbetet, alltså arbetsgivarens skyldighet att minska riskerna att belastningsskador uppstår bland medarbetarna.

Arbetsmiljöverket ska följa upp de brister som hittats vid inspektionerna.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida